HZSU logo

Zakoni

Temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak ( "Narodne novine" br. 177/04.), a koji se primjenjuje od 01. siječnja 2005. godine, prestaje važiti članak 21. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.